Padişah düğünü?

Türk denilenler kimdir?
Cilt II. : Öcü imajı ismi yahut küfür olarak Türk
görüşlerinizi, eleştirilerinizi, tavsiyelerinizi bana yazın:
start: 28 march 2019, up-date: 28 march 2019
Padişah düğünü?

 

Avrupa'da hükümdarlar, evlilik ve düğün

Tarihte Avrupa devletlerinin kralları ve imparatorlarının evlendikleri kadınlara "Kraliçe" yahut "İmparatoriçe" derler. Kadınlar tac giyer. Hükümdar düğünleri, hanedanın büyük bir güç gösterisi olarak sahnelenir. Ziyafetler verilir, kostümler dikilir, düğünler için özel orkestra eserleri, hatta operalar bestelenir.

19. yüzyıla kadar hanedanların ırk yahut millet diye bir dertleri yoktur. Evlenmelerde gelin ve damatların asil ailelerden gelmesine dikkat edilir. Asil gelin ve damatlar çeşitli hanedanlardan da gelseler, sayıları sınırlı olduğundan zamanla yakın akrabalar arasındaki evlenmeler (inzest) çoğalmıştır.

TRKIMG20030
Kaisers Maximilian I. ve ailesi.

Tu Felix Austria, nube! (1)

Hanedan evlilikleri çoğu zaman politik kararlarla yapılırdı.

Kaiser Maximilian I. kendisinin ve akrabalarının evlilikleri sayesinde, Habsburg Hanedanı için Burgund, İspanya, Macaristan ve Bohemia üzerinde h&ükümranlık hakları elde ediyor.

1515de Viyana'da bir Beyler Günü çerçevesinde Stephan Katedrali'nde ihtişamlı bir çifte düğün vuku buldu. Ludwig ve Maria, ikisi de henüz dokuz yaşında çocuklar, planlandığı şekilde yüzükleri değiştiler. Oniki yaşındaki Anna, bir yıl içinde torunlarından birinin gelini üstlenmesi şartıyla, temsilci olarak 56 yaşındaki Kayzer Maximilian ile evlendi. Ve bu böyle oldu, Karl İspanya'daki taht takipçiliğini üstlendi ve Ferdinand böylece Macar evliliği için serbest kaldı.

İnternet Kaynakları: Gruber, 07. 04. 19, B63B/7

Osmanlı'da düğün

Osmanlı tahtı da düğün yahut şenlikler düzenliyor. Hem de her türlü vesileyle:
1422 şenliği (II. Murad dönemi): Düzmece Mustafa'nın yakalanıp öldürülmesini kutlamak maksadı ile.

Çetin, 2019, B63B/5, S. 16

II. Murad'ın "Düzmece" olarak adlandırdığı Mustafa, Bayezid'in kardeşi ve kendisinin amcasıdır.

Sûr-i hitân (2)

Osmanlı tahtının düzenlediği en büyük şenlikler, şehzadelerin sünnetleri dolayısı ile yapılmıştır.

Osmanlı devletinde en görkemli şenliklere vesile olan şehzade sünnetleri vesilesiyle düzenlenen şenliklerdir. Bu şenlikleri diğerlerine göre daha özel yapan durum, belli bir tarihten sonra şehzadeler ve padişahlar nikâhlanmadıkları için sünnetin onların hayatındaki en önemli geçiş töreni niteliği taşımasıyla açıklanıyor.

(...)

Osmanlı'da bütün zamanların en görkemli şenliği olarak bilinen büyük önem taşıyan 1582 şenliği, III. Murad (1574-1595)' ın oğlu Mehmed için düzenlediği bir sünnet şenliğidir. Bu şenlik tam 52 gün 52 gece sürmüştür. Dünyanın her yerinden hükümdarlar bu şenliğe çağrılmış, gelmeyenlar elçilerini göndermişlerdi. Bazı kaynaklar bu şenliği 16. yüzyılda dünya üzerinde yapılmış en büyük şenlik olarak anar.

Çetin, 2019, B63B/5, S. 1

Sûr-i cihâz (3)

Orhan'ın iki evliliğinden sonra sultanların evlenme ve düğün olayı sadece birka&ç kere tekrarlanıyor.

1381 şenliği (I. Murad dönemi): Bayezid'in Germiyanoğlu'nun kızı Devlet Hatun ile evlenmesi vesilesiyle.

1387 şenliği (I. Murad dönemi): I. Murad ve iki oğlu Bayezid ile Yakub'un üç Bizans Prensesi ile evlenmesi ve aynı zamanda Bayezid'in üçüncü oğlunun Bursa'daki sünneti vesilesiyle.

(...)

1424 şenliği (II. Murad dönemi): Padişah'ın İsfendiyaroğlu'nun kızı ile evlenmesi vesilesiyle.

1436 şenliği (II. Murad dönemi): Padişahın Despot Wulcowitz'in kızı ile Edirne'de evlenmesi vesilesiyle.

(...)
1450 şenliği (II. Murad dönemi): Şehzade Mehmed'in Sitti Hatun ile evlenmesi.

Çetin, 2019, B63B/5, S. 16

Devlet Hatun, İsfendiyaroğlu'nun kızı ve Sitti Hatun, padişah anaları değil. Buradaki "Şehzade Mehmed", Mehemmed II., Fatih.

Fatih pek çok sayıda kadına tecavüz ediyor. Hamile kalmayanlar Osmanlı kronistlerinin ilgisini çekmiyor. Fatih İstanbul'a yerleştikten sonra harem İstanbul'a taşınıyor.

Sitti Hatun Edirne'de yalnız kalıyor ve 1467'de burada ölüyor.

Literatür: Babinger, 1950, TRKLİ20017, S. 217-235.

Padişahların kadınlara sayısız tecavüzü yanında vuku bulan az sayıdaki siyasî sebepli evlenmeleri Mehemmed II. ile sona eriyor.

AAma Osmanlı sarayında tecavüz bitmiyor. Bundan sonraki yazımızda erkeklere ve çocuklara tecavüzü inceleyeceğiz.

 

1) Tu Felix Austria, nube!: (Latince) Sen, mutlu Avusturya, evlen!
2) Sûr-i hitân: Sûr (Farsça) =düğün. Hitân (Arapça) hâit (=sünnet)in çoğulu.
3) Sûr-i cihâz: Cihâz (Arapça) (=çeyiz, aygıt))
Bibliyografik kaynaklar
İnternet Kaynakları
İkonografik kaynaklar
Literatür
geri
devam