İçindekiler

Türk denilenler kimdir?
Kitap II. : Öcü imajı ismi yahut küfür olarak Türk
Cilt I.
Bölüm I.: Osmanlý Devleti'nden önce Türk
Bölüm II.:Osmanlýlar "Türk" mü idi?
 
   
start: 04 novembre 2018, up-date: 04 novembre 2018
İÇİNDEKİLER
 
Bu araştırmayı destekleyen
 
Giriþ
Öcü imajı ne demektir?
 
I.Osmanlı Devleti'nden önce "Türk"
1. Çinli öcü imajı T'u-küe
2. Gog ve Magog
3. Yecuc, Mecuc ve Türk
4. Sarazenler
5. Maur, Mohr ve Türk
6. İslam ve Kafir
7. Kafire karşı Türk
8. Haçlılar, Bizans ve Türk
9. Bir canavar doğdu: Türk
 
II. Osmanlılar "Türk" mü idi?
 
II. I.. Osmanlılar'a "Türk" demek?
Osmanlılar'a "Türk" demek?
II. II. Padişahlar Türk mü idi?
II. II. I. Osmanlı Hanedanı'nın kökeni
1. Süleyman Şah Türbesi
2.Süleyman Şah kimdir?
3. Ertuğrul Gazi duduk çalar mıydı?
4. Osman Gazi
5. Türk, Oguz ve Kayı dolandırıcılığı
6. Seçuklular'ın baş düşmanı Türk
7. Orta çağın kabaresi: Oğuz Türkleri
8. Ne mutlu Toksurmuşum diyene
9. "Türk Dünyası"nın temeli sahtekârlıktır!
10. Türk milliyeçisi Murad II. ?
11. Timur'u naıl kazııkladık?
12. Damgası var, pulu yok
13. Salak padişaha salak tarihi
14. Osmanlylar'ın kurucusu alelâde bir katil ve soyguncudur
 
II. II. II. Padişahların Mamaları
1. Irkçıların mama çıkmazı
2. Katil Osman ve Mal Hatun
3. Osmanly'da tecavüz mübah ve gelenektir
4. Padişah düğünü
5. Eşcinsel padişahlar
6. Allah'ın gölgesi
7. İnsan nasıl köle olur?
8. Erkeklerin ırzına nasıl geçilir?
9. Osmanlı Hanedanı'nda kardeş katli
10. Kafes
11. Osmanllı'da sübyancılıkk
12. Osmanly'da Hadımlar
13. Harem Ağalary
14. Osmanlı Sarayı'nda kız çocuklar
15. Osmanly'dan önce harem
16. Konstantinopolis'in işgalinden önce Osmanlı'da harem
17. Kostantiniyye'deki kuluçka fabrikaları
18. Modern harem
19. Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları
20. Haremdeki kölelerin görevleri
21. Kadınlar saltanatı
22. Kösem Sultan
23. Kadınlar saltanatının sonu
24. "Padişahların Mamaları" bölümünün sonuçları
 
II. II. III. Self-Definition/ Kendi kendini belirleme
0. Dinozorun ady
1) Ülkenin adý
2. Hanedanýn adý
3. Devletin adý
4. Ýmparatorluðun adý
 
II. III. Osmanlı Devleti'ni kim yönetiyordu (hazırlanıyor)
 
II. IV. Müslümanlar ve devlet (hazırlanıyor)
 
II. V. Osmanlıca (hazırlanıyor)
 
II. VII. Osmanlı İmparatorluğunun halkları
 
 
 
BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR
İNTERNET KAYNAKLARI
İKONOGRAFİK KAYNAKLAR
LİTERATÜR